Turneringspropositioner Herredage Brønderslev Golfklub

Turnering:
Torsdag spilles en 18 hullers tunering, resultater fra runden indtastes i golfbox, der lave resultatlister, samt der reguleres handicap på bacis af de opnået resultater.

Række og tællende runde:
Der spilles i A-, B- og C-række. Dagens match spilles efter aktuelt handicap, så check det op mod rækkeinddelingen. Det er især vigtigt når vi spiller tællende runde hver gang, der spilles ikke tællende runde når der ikke er lejeforbedring på banen, der spilles heller ikke tællende runde når vi spiller mod vendskabsklubber, denne regl sættes dog ud af kraft hvis hjemmeklubben vi spiller i mod spiller med tældende runde.

Rækkeinddelingen fastsættes af bestyrelsen før første ordinære spilledag, medlemmerne fordeles sår vidt mulig i 3 lige store rækker. I 2016 er spiller med et handicap op til 14,4 i  A-rækken, B-rækken fra 14,5 - 20,4 og C-rækken fra 20,5 - 36,0 der kan forkomme justeringer i rækkeindelingen i løbet at sæsonen.

Alle spiller normalt fra GUL tee, dog spilles fra RØD tee ved matcher med Damedagen.
A-rækken spiller fortrinsvis slagspil.
B-rækken spiller fortrinsvis slagspil og stableford.
C-rækken spiller fortrinsvis stableford, spiller dog slagspil når der er put på runden.

Detaljeret matchprogram for hele sæsonen bliver ophængt på tavlen i herregarderoben. Desuden vil det kunne ses her på herredagens hjemmeside.

Starttider:
Normalt starttid er 14-16. Anmodning om dispenation fra starttiden indgives til bestyrelsen en uge før. Der dispenseres normalt ikke.

Skjulte huller:
Hver gang er der skjulte huller. Højeste antal stablefordpoint på disse tre huller bliver belønnet med en præmie, i de 3 rækker.

Nærmest flaget:
Hver gang er der konkurrence om "nærmest flaget" på alle par 3 huller.  Reglerne for "nærmest flaget" er som følger:   Bolden skal være på green og skal måles med målebåndet (inden for 10 meter). Der måles fra forkant boldt til forkant hul. Målebåndet vil være at finde i de dertil opsatte kasser ved alle par 3 hullerne.

Gennemgående turneringer:
1) POINTJAGTEN*, fælles for alle rækker.
2) BRUTTO ECLECTIC* for hver af de tre rækker. Spillerens handicap ved sæsonstarten afgør, hvilken eclectic-række man spiller i hele sæsonen.
3) PUTTETURNERING*.  De 4 bedste scores fra 6 matcher, hvor der tælles put på runden.

Eclectic tæller ved alle hjemmematcher incl matcher med Damedagen fra RØD tee.
Pointjagt tæller ved alle matcher, både ude og hjemme, incl matcher med Damedagen fra RØD tee.
Dato for sidste runde til eclectic og  pointjagt fremgår af årsprogrammet.

Casino: "afslutningsmatchen" normalt kun 12 huller.
Der spilles i hold a. 4 spillere - disse 4 spillere deler sig op i 2 x 2 d.v.s. der spilles i 2 mands hold.
grundspillet er alm. stableford, men med den afvigelse, at de 2 stablefordpoint ganges med hinanden.
Eks 1. "Karl" laver 2 point om makkeren "Anton" laver 3 point, 3 x 2 = 6, altså er scoren på hullet 6 point.
Eks 2. "Karl" laver 0 point om makkeren "Anton" laver 4 point, 4 x 0 = 0, altså er scoren på hullet 0 point.
Parrene bytter scorekort på normal vis.
Der kan ikke spilles tællende runde (EDS)
Der spilles i én række. Der er præmier til de bedste par. 

Scorekort:
For at deltage i dagens match skal scorekort være indleveret senest kl. 20.30, dog kan scorekort til de gennemgående turneringer afleveres indtil kl. 21.00.

Når man har indleveret sit scorekort til matchleder, kan dette ikke ændres efterfølgende. 

Præmier og lige scores:

I dagens 18 huls turnering er der altid 3 præmier i hver række uanset antal deltager i rækken. Hvis der er meget få deltagere i en række, kan tuneringsledelsen slå to rækker sammen til en.
Ved lige scores vinder laveste handicap.  Det samme gælder for "skjulte huller". Ved lige scores i Eclectic og "put på runden" vinder højeste handicap.  Ved lige scores i Pointjagt: Flest 1. pladser, flest 2. pladser osv.

*Uddybende forklaringer til Eclectic, Pointjagten og Putteturnering: 

Eclectic

Eclectic'en er en gennemgående turnering på hjemmebanens 27 huller for hele året, en for hver række A, B eller C. Man spiller hele sæsonen i samme række efter sit starthandicap.

Det gælder om, at opnå den laveste score på hvert hul (som det jo altid gør i golf), men man bestemmer selv på hvilken torsdag (Herredagen) eller onsdag når vi spiller med (Damedagen) i løbet af året man tager scoren fra. Eclectic er tællende på alle matchdage torsdage og onsdage sammen med Damedagen uanset hvilket teested der spilles fra, dog ikke matcher bagud. Eclecticscores kan ikke noteres når vi spiller med venskabsklubber på udebane.

Dvs. en torsdag/onsdag har man f.eks fået en birdie på hul 1, og en par på hul 18. Hvis man så tror, at det er den bedste score man kan lave på disse huller i årets løb, sætter man et E udfor scoren for hullet på sit scorekort, inden man afleverer det.

Har man først markeret et hul, så er scoren på dette hul bindende og kan ikke ændres. Er alle huller ikke markeret inden scoren tælles sammen på sidste spilledag, tages de scores der opnås på den sidste spilledag. Hvis man evt. ikke spiller den sidste dag ganges hullets par med 2 (dvs. på par 3-hullerne får man en 6´er, osv.).
Vinderen er den med de færreste slag i hver række. Er der 2 spillere der har samme antal slag vinder spilleren med det højeste handicap. 

Pointjagten

Pointjagten er også en gennemgående match, fælles for alle rækker. Efter hver match bliver der tildelt 25 point til den, der har fået flest Stablefordpoint  - eller har laveste nettoscore, hvis alle spiller slagspil - 24 point til nr. 2 osv. Er der 2, der har samme antal stablefordpoint eller samme nettoscore, er det spilleren med det laveste handicap der får flest point.
Har spiller ikke udregnet stablefordscore i forbindelse med slagspil vil der kun blive tildelt 1 point for fremmøde.   

Putteturnering

6 gange i løbet af sæsonen hvor alle rækker spiller slagspil, tælles put på runden. De 4 bedste resultater af antal put på runden udgør det samlede resultat til den gennemgående putteturnering. Spilleren med det højeste handicap vinder ved samme antal put.